ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

„Имамчовек.бг”ООД, е администратор на лични данни, съгласно българското законодателство и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Събираме вашите лични данни с ваше съгласие, изразено чрез регистрацията Ви в www.imamchovek.bg. Събираме само личните Ви данни които са ни необходими за да ви предоставим исканата услуга, която не може да Ви бъде предоставена без предоставянето на тези данни. С приемането на Общите условия/Правилата за поверителност, се съгласявате, че „Имамчовек.бг ” ООД може да обработва предоставените, при регистрацията в www.imamchovek.bg и впоследствие лични данни, за следните цели: техническо управление на www.imamchovek.bg и базата ни данни; установяване на контакт с вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на „Имамчовек.бг”ООД, за продукти, който могат да се получат срещу събрани точки и друга подобна информация по имейл; директен маркетинг за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи и анкети, както и за статистически цели. С приемането на Общите условия/Правилата за поверителност се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, „Имамчовек.бг ” ООД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Имамчовек.бг ” ООД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си. Уведомяваме Ви че разполагате с всички права относно зашита на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) . Пълният текст на Общите условия и Правилата за поверителност можете да откриете ТУК.