Oбучителни курсове за придобиване на професионална квалификация

Образователни и социални дейности > Учител/ преподавател
Рейтинг    0 (0)

Индивидуални пакети

Свържете се с нас, за да разберете колко струва курсът, който Ви интересува.

Детайлно описание на услугата

курсове
обучение
болногледач
парамедик
хотелиерство
офис-секретар
Центърът за професионално обучение към сдружение „Хипократ“ в град София е лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование към Министерски съвет.

ЦПО е сертифициран да организира и провежда обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация и/или част от професионална квалификация по следните професии и специалности:   1. „Сътрудник в  бизнес – услуги „, специалност “Бизнес – услуги“; 2. „Болногледач“, специалност „Здравни грижи „; 3. „Парамедик“, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“; 4. „Асистент на лекар по дентална медицина“, специалност „Асистент на лекар по дентална медицина“; 5. „Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“; 6. „Посредник на трудовата борса“, специалност „Посредник на трудовата борса“; 7. „Сътрудник социални дейности“, специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“; 8. „Социален асистент“ и специалности: „Подпомагане на деца“; „Подпомагане на възрастни“;
9. „Сътрудник в маркетингови дейности“, специалност „Маркетингови проучвания“; 10. „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“; 11. „Офис-мениджър“, специалност „Бизнес-администрация“; 12. „Офис-секретар“, специалност „Административно обслужване“; 13. „Оператор информационно осигуряване“, специалност „Икономическо информационно осигуряване“; 14. „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“; 15. „Здравен асистент“, специалност „Здравни грижи“; 16. „Администратор в хотелиерството“, специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“; 17. „Аниматор в туризма“, специалност „Туристическа анимация“.
Центърът за професионално обучение към сдружение „Хипократ“ в град София е лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование към Министерски съвет.

ЦПО е сертифициран да организира и провежда обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация и/или част от професионална квалификация по следните професии и специалности:   1. „Сътрудник в  бизнес – услуги „, специалност “Бизнес – услуги“; 2. „Болногледач“, специалност „Здравни грижи „; 3. „Парамедик“, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“; 4. „Асистент на лекар по дентална медицина“, специалност „Асистент на лекар по дентална медицина“; 5. „Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“; 6. „Посредник на трудовата борса“, специалност „Посредник на трудовата борса“; 7. „Сътрудник социални дейности“, специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“; 8. „Социален асистент“ и специалности: „Подпомагане на деца“; „Подпомагане на възрастни“;
9. „Сътрудник в маркетингови дейности“, специалност „Маркетингови проучвания“; 10. „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“; 11. „Офис-мениджър“, специалност „Бизнес-администрация“; 12. „Офис-секретар“, специалност „Административно обслужване“; 13. „Оператор информационно осигуряване“, специалност „Икономическо информационно осигуряване“; 14. „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“; 15. „Здравен асистент“, специалност „Здравни грижи“; 16. „Администратор в хотелиерството“, специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“; 17. „Аниматор в туризма“, специалност „Туристическа анимация“.
;?>

Детайлен рейтинг

Подобни услуги