Правни услуги

> Адвокат
Град: София
Рейтинг    0 (0)

Индивидуални пакети

Няма допълнителна информация относно пакета

Свържи се с доставчика

Детайлно описание на услугата

0
Специалист в следните правни сфери:Административно наказателно право - опит в обжалването на наказателни постановления, издадени от НАП, КАТ, РЗИ,Общини и други;   Семейно право - изготвяне на искови молби за развод, съответно отговор на искови молби, дела за издръжка и упражняване на родителски права.Гражданско, търговско, трудово и облигационно право - опит в дела с недвижими имоти, защита при искове от кредитни институции и банки/ в това число и заповедни производства/, защита при претенции от фирми за събиране на вземания. Защита при незаконно уволнение. Учредяване на търговски дружества и търговски марки. Изготвяне на договори и други.
Специалист в следните правни сфери:Административно наказателно право - опит в обжалването на наказателни постановления, издадени от НАП, КАТ, РЗИ,Общини и други;   Семейно право - изготвяне на искови молби за развод, съответно отговор на искови молби, дела за издръжка и упражняване на родителски права.Гражданско, търговско, трудово и облигационно право - опит в дела с недвижими имоти, защита при искове от кредитни институции и банки/ в това число и заповедни производства/, защита при претенции от фирми за събиране на вземания. Защита при незаконно уволнение. Учредяване на търговски дружества и търговски марки. Изготвяне на договори и други.;?>

Детайлен рейтинг

Подобни услуги