Юридически услуги по обществени поръчки

> Адвокат
Град: София
Рейтинг    5 (1)

Индивидуални пакети

Подготовка и подаване на оферти в ЦАИС ЕОП

Юридически консултации при подготовката, съставянето и пълното окомплектоване на оферти на потенциални участници в процедури по ЗОП; Попълване на всички изискуеми от възложителите документи в ЦАИС ЕОП, включително и ЕЕДОП (espd); Качване на документите в ЦАИС ЕОП; Подписване с КЕП и подаване на офертата в ЦАИС ЕОП; Проследяване на действията на комисията, обективирани в протоколи;  

Свържи се с доставчика

Детайлно описание на услугата

0
„SVG Consult“ e дружество с широк спектър от юридически услуги, като основната дейност е консултации в сферата на обществените поръчки. Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани експерти – юристи, с богат опит в работата с държавни институции, общини и стопански субекти. Предлагаме специализирани експертни решения, чрез които ще подпомогнем клиентите ни успешно да организират процеса по управление на обществените поръчки. Подготовка на законосъобразни документации и оферти, както и качването им в ЦАИС ЕОП. Изготвяне на жалби срещу решенията на възложителите и защита на нашите клиенти пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд. Контакт за връзка с представители на дружеството:email: svg.consults@gmail.com
„SVG Consult“ e дружество с широк спектър от юридически услуги, като основната дейност е консултации в сферата на обществените поръчки. Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани експерти – юристи, с богат опит в работата с държавни институции, общини и стопански субекти. Предлагаме специализирани експертни решения, чрез които ще подпомогнем клиентите ни успешно да организират процеса по управление на обществените поръчки. Подготовка на законосъобразни документации и оферти, както и качването им в ЦАИС ЕОП. Изготвяне на жалби срещу решенията на възложителите и защита на нашите клиенти пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд. Контакт за връзка с представители на дружеството:email: svg.consults@gmail.com;?>

Детайлен рейтинг

Подобни услуги