Проектиране части Пътна, ОБД, ВОБД, ПБЗ, ПУСО, Вертикална планировка

Ремонт и строителство > Строителен инженер
Рейтинг    0 (0)

Индивидуални пакети

Няма допълнителна информация относно пакета

Детайлно описание на услугата

пътна
обд
вобд
пбз
пусо
Проектант с дългогодишен стаж изготвя проекти по части:
Пътна, Организация и безопасност на движението, временна организация на движението, конструктивна на транспортни съоръжения, план за безопасност и здраве, план за управление на строителните отпадъци, вертикална планировка и др.
Проектант с дългогодишен стаж изготвя проекти по части:
Пътна, Организация и безопасност на движението, временна организация на движението, конструктивна на транспортни съоръжения, план за безопасност и здраве, план за управление на строителните отпадъци, вертикална планировка и др.

Детайлен рейтинг

Подобни услуги