Нов човек
Контакти

За мен

Работим екип от инженери:

- Строителен инженер

- инженер "ОВК"

- инженер "ПБ"

Дипломи и Сертификати

 • Диплома за висше образование: "Строителство на сгради и съоръжения"
  ВСУ "Черноризец Храбър"
  -
 • Диплома за висше образование: Топлотехника и възобновяеми енергийни източници"
  Технически университет - Варна
  -
 • Диплома за висше образование: "Пожарна безопасност и защита на населението"
  ВСУ "Черноризец Храбър"
  -