Нов човек
Контакти

За мен

Дипломи и Сертификати

  • Инженер транспортно строителство
    Университет по архитектура, строителство и геодезия
    2008-2013
  • Инженер по управление на проекти
    УАСГ
    2015-2016