За мен

"Консултирай ме" е онлайн правна платформа за услуги и консултации. Предоставяме всяка от нашите правни услуги и консултации бързо, точно и качествено – трите основни правила, които са закон за нас и нашата работа. Подготвени сме за всички и всякакви юридически казуси, които ни възложиш. Не изпускай своя шанс и се възползвай от правните ни услуги и консултации.

Умения:

  • регистрациянафирми
  • консултация
  • gdpr
  • документи
  • правнообслужване